Sunn, saftig og
smakfull kylling

– fra vår familie til din

Bli med oss på en liten reise, så skal vi fortelle deg litt mer om hvem vi er, hva vi gjør og hvorfor vi er så stolte av å være kyllingbønder her på vakre Jæren.

Steinmur
Stolt bonde Hallstein
Hallstein

– Stolt kyllingbonde

En liten gjeng
med store hjerter

I 2005 gikk noen få familiegårder sammen med intensjon om å lage verdens beste kylling. Nå er vi blitt hele 75 familier som alle er kyllingbønder for Den Stolte Hane.

Hils på noen av våre kyllingbønder

«Å være bonde er mer enn et yrke, det er en livsstil som vi er utrolig stolte av.»
– Thor Ove Vistnes

Hils på Thor Ove!

«Ingen dyr skal lide og alle kyllinger skal leve et godt liv.»
– Kari Horpestad Hodne

Hils på Kari!

«Vi skal være stolte av å produsere
sunn og frisk kylling til folk.»
– Åge Finnesand

Hils på Åge!

“Barna trives med dyr, og ofte står treåringen klar med klær og vil ut lenge før vi er klare” –

– Hanne Øen

Hils på Hanne!

Narasin-fri

Våre kyllinger

Våre kyllinger vokser opp i moderne kyllinghus der temperatur og forhold i huset tilpasses kyllingens alder. Nyklekte skal kyllingene ha det varmt og godt for å trives. Temperaturen i huset er da 34-35 grader, og skrus gradvis nedover mot 20 grader når de blir eldre. Kyllingene skal ha hvileperioder på dagtid i tillegg til normal nattesøvn. De har alltid mat og friskt vann tilgjengelig, og våre bønder ser til kyllingene flere ganger hver dag. Dette fordi vi selvsagt er opptatt av at våre kyllinger skal ha et godt liv.

Hvordan lever våre kyllinger?

Kyllinger fra Den stolte hane skal ha det godt. Derfor er vi opptatt av at bøndene som leverer kylling til oss oppfyller alle anbefalinger knyttet til hold av kylling.

Har dyrene det godt, kan vi være stolte av det vi gjør.

Her er litt om hvordan kyllinger fra Den stolte hane lever.

Kort reisevei til gårdene

Alle våre kyllinger klekkes på Hå rugeri i Rogaland som leverer daggamle kyllinger ut til våre kyllingbønder. Det er kort vei fra rugeriet til gårdene.

Frittgående kyllinger i godt miljø

Kyllingene fra Den stolte hane vokser opp frittgående i oppvarmede og isolerte, moderne kyllinghus. Kyllingene har selvfølgelig også fri tilgang på vann og mat. Belysningen tilpasses dyrenes behov for aktivitet og hvile, slik at de får passe mengder med lys og mørke.

Kyllingene blir sett til minimum to-tre ganger per dag eller oftere. Den første uken er bonden ekstra mye tilstede i huset for å sikre at dyrene får en optimal start på livet.

Daglig fører vi oversikter om hvordan de små har det, og alt sammen legges inn i et felles elektronisk program. På grunn av disse daglige føringene har vi god kontroll over klima, miljø og helse, og kan sikre at det til enhver tid er riktig temperatur, luftfuktighet og ventilasjon. Kyllingene er aldri tørste eller sultne, og har alltid ferskt vann og fôr tilpasset alderen. Fôret er kortreist fra møllene i Rogaland, som kontinuerlig jobber for å tilby det aller beste kvalitetsfôret i Norge.

Plass for kyllingene

Kylling fra Den Stolte hane slaktes vanligvis når den er 31-35 dager gammel.

Våre kyllinger lever i lyse og moderne kyllinghus.
Stolt Bonde: Kari Hodne
Foto: Bente Mæland

 

Vi setter dyrevelferd høyt, og har i tillegg til våre bønder 2 egne veterinærer på Jæren som daglig besøker våre kyllinghus.

Dyrevelferdsprogram

Alle våre kyllingbønder deltar i et eget , som er anerkjent av Mattilsynet (mattilsynet.no). Dyrevelferdsprogrammet er med på å sikre god dyrevelferd ute på gården og gir god kontroll med helse og produksjonsdata.

Som deltager må det oppfylles en rekke strenge krav, blant annet:

  • Helseovervåkingsavtale med veterinær
  • Deltakelse i Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)
  • Deltakelse i produksjonskontroll og dokumentasjon
  • Tråputeregistrering på slakteri

Helseovervåkning

Alle våre kyllingbønder har helseovervåkingsavtale med en av Den Stolte Hanes egne veterinærer. Dette innebærer at det minimum to ganger i året gjennomføres rådgivingsbesøk i tillegg til eventuelle sykebesøk. Vi legger stor vekt på et godt samarbeid med våre bønder og ønsker å være en rådgivende og faglig støtte for bonden slik at vi kan bidra til å opprettholde en god dyrehelse.

Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

Alle våre bønder deltar i Kvalitetssystemet i landbruket (KSL). KSL sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker, og er en forutsetning for NYT NORGE-merket. Gjennom dette vet vi at all produksjon til enhver tid skjer i tråd med lover, forskrifter og krav fra råvarekjøper.

KSL er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard.

Produksjonskontroll og dokumentasjon

Våre bønder fører daglige oversikter over hvordan det går i kyllinghuset. Opplysningene legges også inn i et felles elektronisk program. Daglige føringer gir god kontroll over klima, miljø og helse i kyllinghusene og er med på å sikre at det til enhver tid er riktig temperatur, passe luftfuktighet og god ventilasjon for dyrene.

Tråputeregistrering

Tråputeregistrering er en viktig indikator på om velferden og miljøet i kyllinghuset er godt. Hvis klimaet i kyllinghuset ikke er godt nok, kan dette gi utslag i fuktig strø som kan føre til skader på tråputene til kyllingene. Hver eneste kyllingflokk får en tråputescore fra slakteri. Dette skjer ved at 100 føtter blir scoret for tråputeskader. Ved dårlige resultater, må kyllingbonden sette ned tettheten i huset i neste flokk. For å få lov å øke tettheten igjen, må han dokumentere gjentatte gode resultater i de neste flokkene.

Dette er fire viktige tiltak for en god dyrevelferd for våre kyllinger. Det jobbes med utvikling og validering av flere slike velferdsindikatorer som kan brukes i den løpende overvåkningen av dyrevelferd i norsk kyllingproduksjon. Vi følger og støtter pågående prosjekter.

 

Tenk at sunn mat
kan smake så godt!

Det er ikke uten grunn at kylling er så populært på norske middagsbord. Kylling kan kombineres og varieres i det uendelige, og har massevis av viktige næringsstoffer.

SE VÅRE OPPSKRIFTER
Låve

Bli en del av familien vår,
og følg oss videre på reisen

Følger du oss på Facebook får du masse inspirasjon, kunnskap, matglede og gode oppskrifter.

Fra vår familie til din