INFORMASJON OM DEN STOLTE HANES KORONABEREDSKAP

Den Stolte Hane tar sitt samfunnsansvar på største alvor, og vi har med bakgrunn i den pågående situasjonen iverksatt en rekke ulike forebyggende tiltak.

Tiltakene skal bidra til at vår virksomhet skal være operativ i så stor grad som mulig, samtidig som våre ansatte skal føle seg trygge på jobb. Smittesituasjonen utvikler seg løpende og vi følger denne nøye. Den Stolte Hane følger myndighetenes råd om smittereduserende tiltak og vi holder oss kontinuerlig oppdatert på nye retningslinjer og tar nødvendige forholdsregler ut fra disse. Vi skal gjøre vårt for å hindre smittespredning og opprettholde vår kritiske samfunnsfunksjon.

Det er satt ned en sentral beredskapsgruppe i selskapet som daglig vurderer situasjonen, nødvendige tiltak og risiko. Vi har også en løpende og tett dialog med våre driftskritiske leverandører og andre aktører i vår verdikjede.

På våre produksjonsanlegg har vi innført en rekke strenge rutiner og tiltak for å hindre smittespredning.

  • Det er innført skjerpede hygiene- og rengjøringstiltak på anleggene
  • Det benyttes munnbind og/eller visir ved arbeid i produksjonsområder
  • Ansatte med symptomer på Covid19 virus skal ikke møte på jobb
  • Fysiske møter begrenses
  • Det er lagt til rette for at fysisk kontakt mellom ansatte unngås og at en til enhver tid skal holde avstand til hverandre
  • Ingen besøkende tas inn på anlegget med mindre det er driftskritisk

Det er også innført administrative tiltak;

  • Ingen jobbrelaterte reiser gjennomføres
  • Møter avholdes virtuelt
  • Hjemmekontor dersom det er gjennomførbart, eller som følge av lokale eller nasjonale retningslinjer

Spørsmål eller kommentarer kan rettes vår CEO, Fredrik Strømmen

epost: fredrik.strommen@denstoltehane.no

telefon: 93459895