informasjon og forholdsregler Covid 19


Helse og sikkerhet for våre medarbeidere i Den Stolte Hane er vår viktigste prioritet. For å begrense risikoen for at
Coronaviruset påvirker våre ansatte, og for å sikre trygg matproduksjon har Den Stolte Hane innført disse forholdsreglene:

FHIs retningslinjer følges, de kan ses her https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Ingen jobbrelaterte reiser gjennomføres

Ingen besøkende tas inn på anlegget uten at det på forhånd er godkjent av fabrikksjef

Fokus på personlig hygiene; håndvask og desinfeksjon

Ikke møt opp på jobb om du har tydelige symptomer på Cov19 virus (hoste, feber, brystsmerter og pusteproblemer).
Arbeidsgiver vil gjøre en vurdering i forhold til om karantene skal pålegges.

Møter med eksterne bør så langt det er mulig gjennomføres på Skype/video (gjelder de som sitter på anleggene)

Ansatte som har vært på reise, eller har familiemedlemmer melder ifra om hvor de har vært før de møter opp på
jobb etter hjemkomst. Arbeidsgiver vil gjøre en vurdering i forhold til om karantene skal pålegges.

Alle som returnerer- eller har returnert fra land utenfor Norden de siste to ukene skal 14 dager i
hjemmekarantene. Dette gjelder også for husstandsmedlemmer.


Privat reisevirksomhet
Den Stolte Hane oppfordrer våre ansatte til å avstå fra privat reisevirksomhet. Reiser til områder med utbredt smittespredning ved avreise eller hjemkomst forbys og utenlandsreiser generelt frarådes.

Reiseråd kan ses her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/.

Den enkelte har selv et ansvar i forhold til å vurdere behovet for å reise opp mot risikoen det medfører. Den Stolte Hane forventer at alle
bruker sunn fornuft, tar sine forholdsregler og sitt samfunnsansvar på alvor, for å være med å begrense smittespredning.
Dette innebærer blant annet at en forsøker å unngå store folkemengder, større arrangementer, kollektivtransport,
kjøpesentre, folk som er eksponert for smitte. Man bør også begrense nærkontakt, og FHI råder til ikke å håndhilse, klemme eller ha nær fysisk omgang

Kritisk samfunnsfunksjon
Den Stolte Hane er definert som en kritisk samfunnsfunksjon. Dette fordi det i Norge er viktig å opprettholde produksjon av mat.

Les mer om krav til kjøtt og fjørfebedrifter under.


Den Stolte Hane, 13.03.2020

Spørsmål eller kommentarer kan rettes vår CEO, Fredrik Strømmen

epost: fredrik.strommen@denstoltehane.no

telefon: 93459895