frittgående inne

MATTRGGHET OG SMITTEVERN

Vi setter mattrygghet og smittevern høyt. Når kyllingene går ute øker infeksjonsfaren. Kyllingene kan pådra seg sykdommer som fører til dårligere dyrevelferd eller alvorlige smittsomme virussykdommer (i verste fall fugleinfluensa) og de kan lettere få i seg bakterier (campylobacter, salmonella) som kan overføres til mennesker ved dårlig kjøkkenhygiene.

Alle våre kyllinggårder er lokalisert på Jæren i Rogaland hvor det høy fjørfetetthet. Området er også kjent for sin høye andel trekkfugler, som medfører en betydelig risiko ifht overnevnte sykdommer.

Jæren er kjent for mye vær og vind som ikke er optimalt uteklima for små kyllinger.

FRITTGENDE KYLLING PÅ AKTIVE GÅRDER

Den Stolte Hane kyllingene vokser opp frittgående i oppvarmede og isolerte kyllinghus med moderne styringssystemer for å sikre riktig temperatur og godt miljø.

Alle kyllingene har tilgang til miljøberikelser som strøbad, platåer og høyballer slik at de får stimulert sine naturlige adferdsbehov – rensing av fjærdrakt, matsøk, lek og også behovet for å hvile i trygge omgivelser. Kyllingenes adferdsbehov tilfredsstilles dermed på en god måte også innendørs i trygge omgivelser skjermet for vær, vind og rovdyr.

Les mer om aktive gårderDyrevelferd – Aktive gårder her

Kylling på rampe, et av våre tiltak for å øke trivsel og velvære
Vakre og værutsatte Jæren