ANTIBIOTIKA

NULLVISJON FOR BRUK AV ANTIBIOTIKA

I mange land i verden er det vanlig å behandle dyr med antibiotika forebyggende. Dette er ikke praksis i Norge. Ved kun et fåtall tilfeller benyttes antibiotika som behandlingsform for syke besetninger i Norsk husdyrhold. Hos den Stolte Hane har vi aldri benyttet antibiotika hverken forebyggende eller som behandlingsform, og vi jobber klart med en nullvisjon for bruk av antibiotika.

All kylling produsert for Den Stolte Hane er selvsagt fri for både antibiotika og narasin. Norge er et av landene i verden med lavest forbruk av antibiotika, og i 2016 gikk en samlet kyllingbransje inn for å ta ut narasin av fôret til all kylling produsert i Norge.

Grafen og bildet under illustrerer bruken av antibiotika i Norge vs øvrig i EU.

kilde: EMA

Kilde: Bondebladet

Etter debatten om narasin i kyllingers fôr i 2015/2016 dukket det opp en rekke spørsmål. Noen av dem kan du lese under;