PROSJEKT HAITI

PROSJEKT HAITI

Haiti er et av verdens aller fattigste land.
3/4 av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og 2/3 av befolkningen har mindre enn 20kr å leve av om dagen – noe som tilsvarer 7300kr å leve av i året. Av Haitis 11 millioner innbyggere er ca halvparten under 20 år.
Veien ut av fattigdom er vanskelig på grunn av mangel på utdannelse, mangel på jobber, høy kriminalitet, høy korrupsjon og mangel på infrastruktur.

VI VIL BIDRA

I Den Stolte Hane ønsker vi å ta ansvar utover vårt eget virke og spre vår kunnskap om bærekraftig sysselsetning – fra 2019 samarbeider Den Stolte Hane med Haven for å bygge kyllinggårder på Haiti.

Haven er en irsk non-profitt-organisasjon, som siden 2005 utelukkende har jobbet på Haiti for å bygge sterke, bærekraftige levebrød og samfunn. Organisasjonens langsiktige mål er å fremme bedre helse, skape sysselsetting, styrke opplæringen og utrydde fattigdom gjennom selvbærbarhet.

Vi tror hjelp til selvhjelp er den beste veien ut av fattigdom, og ved å gi familier kyllinggårder, som vi fysisk bygger sammen med familiemedlemmer – samt gir dem første innsett med kylling – gir vi både innblikk i bygging for en bedre fremtid, men også mulighet ut av total fattigdom. Pengene familiene tjener på salg av kylling brukes til å avle opp nye kyllinger, samt sende familienes barn på skole.

Den Stolte Hane og våre søsterbedrifter i Irland og Danmark skal bidra med penger til å bygge ca 16 kyllinggårder årlig- og vi er fysisk tilstede en uke hver høst for hjelpe til med byggingen av 3 av gårdene.

Men vi har lyst til å gjøre enda mer, og ønsker hjelp fra de som ønsker å hjelpe.

VERKTØY

For å bygge kyllinggårder kreves blant annet verktøy. I et land der 3/4 av befolkningen lever under fattigdomsgrensen, og 2/3 lever på under 20kr om dagen, er ordentlig verktøy mangelvare. Vi vet at verktøy er sårt ettertrengt, og ønsker å bruke gjenbruksverktøy.

Ønsker du å bidra? Vi samler inn gammelt verktøy, som kan leve et langt og nyttig liv videre på Haiti i Oslo og i Stavanger fra 15.august til 1. september.

Vår avreise i 2019 vil være 7. september.

Innsamlingssteder vil oppdateres i august.

Bor du ikke i Oslo eller i Stavanger, men likevel ønsker å bidra?

VIPPS oss gjerne på #567594

Alle penger vi samler inn går uavkortet til prosjektet. Det tas ingen administrative gebyrer, og det er ingen mellomledd.

 

Fortell dine venner om dette: