Bærekraft

Den Stolte Hane Bærekraft

For oss handler det om å være et godt valg for kloden, dyra og deg. Vi skal drive vår virksomhet ansvarlig, og vi skal tilby norskprodusert kylling av høy kvalitet. Den Stolte Hane er også leverandør av egg.

Kylling er et protein med lavt klimaavtrykk, sammenliknet med andre animalske alternativer. Gjennom klimamerke med QR-kode på emballasjen gir vi deg muligheten til å lære mer om klimaavtrykket. Maten vi spiser står for 1/3 av verdens utslipp, så vi er avhengige av at både samfunn, bransje og forbruker tar et felles ansvar for å redusere klimaavtrykk av maten vi spiser. Ikke mist at vi spiser all maten vi produserer. 

Når vi skal redusere klimautslippene våre mest mulig, må vi jobbe med hele verdikjeden. Dette vil si helt fra fôr og fram til maten er på bordet. Gjennom Scandi Standard som Den Stolte Hane er en del av – er vi også forpliktet til å jobbe mot gruppens mål om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030. 

Det å ivareta dyrevelferden og god dyrehelse er også en sentral del av å drive en bærekraftig virksomhet. Våre bønder følger et strengt norsk regelverk og deltar i forskriftsfestet dyrevelferdsprogram. Den Stolte Hane har et eget team av veterinærer som følger opp, veileder og støtter bøndene.  Les mer om vårt arbeid med dyrevelferd.