Dyrevelferd

Den stolte hane Dyrevelferd

Dyra er kjernen i vår virksomhet, og vi har et spesielt ansvar når vi driver med levende dyr. Vi jobber systematisk med dyrevelferd, og stiller høye krav til våre bønder og til oss selv.

hybrider

Her kan du lese mer om kylling og hybrider.

Til kyllinginfo.no

PROGRAM FOR DYREVELFERD

ALLE DELTAR I DYREVELFERDSPROGRAMMET

Alle som produserer kylling- og egg for Den Stolte Hane er forpliktet til å delta i programmet for dyrevelferd. Programmet sikrer at arbeidet med dyrevelferd er systematisk og dokumentert.

VETERINÆRENE

MØT DE SOM JOBBER MED DYRENE

I Den Stolte Hane jobber det fire veterinærer og to produsentrådgivere. De har ansvaret for kvalitet og mattrygghet opp mot bøndene på Jæren og eggprodusentene.

KORTE AVSTANDER

TRANSPORTTID FOR VÅRE KYLLINGER

I henhold til norsk lovgiving skal transporttiden (tiden uten fôr og vann) av kyllinger være <12t. Den Stolte Hane kyllinger og høner skal aldri ha lengre transporttid enn 4 timer til slakteri.

Kyllingen på Jæren har kort vei både fra rugeri til bonde og fra bonde til slakteri. Dette fører til at vi har korte avstander i alle ledd av verdikjeden av levende dyr. Gjennomsnittlig avstand fra gård til slakteri er 40min (min 5min- maks 2,5t). Den Stolte Hane er opptatt av at kyllingene skal ha det sikkert og bra når de er på veien. Vi har avtale med et erfarent transportfirma med profesjonelle plukkelag.

AKTIVE GÅRDER

IVARETAR KYLLINGENS NATURLIGE ADFERDSBEHOV

Det trenger ikke være vanskelig å gjøre klimavennlige valg på kjøkkenet. Med noen få grep og enkle ingredienser kan du gjøre en stor forskjell.

NULLVISJONEN

INGEN BRUK AV ANTIBIOTIKA

Antibiotikaresistens er en av våre største helseutfordringer globalt. Langsiktig forebyggende helsearbeid for dyrene er viktig for å ikke trenge å behandle med antibiotika.

DYREVELFERD

TILTAK PÅ SLAKTERIET

ETISK REGNSKAP

Slakteriet har en egen dyrevelferdsansvarlig og det gjennomføres årlig etisk regnskap i regi av Animalia, som er et nøytralt fagsenter i egg- og kjøttbransjen. Etisk regnskap innebærer at slakteriet blir vurdert ut ifra hvordan det behandler levende dyr – helt fra de blir hentet på gården til de er avlivet. Etisk regnskap er ikke lovpålagt og kommer i tillegg til det daglige offentlige tilsynet som gjennomføres av Mattilsynets veterinærer i kjøttkontrollen. Vi har nå nådd vårt mål om å få AA på etisk regnskap.

BEDØVNINGSANLEGG

Vi eier 50% av slakteriet på Jæren. Det er her gjort store investeringer I 2022 for å få på plass en moderne mottakshall med forbedret ventilasjon og lysforhold. Gjennom nytt bedøvingsanlegg ytterligere forbedrer vi en skånsom bedøving som nå skjer i fem faser. 

et godt valg for kloden, dyra og deg