Bærekraft

Den Stolte Hane Bærekraft

Bærekraft for oss er å stadig jobbe med å forbedre hele vår verdikjede, samtidig som vi skal være en ansvarlig aktør som tar samfunnsansvar. Vårt klare mål er å være en positiv bidragsyter for våre omgivelser. 

DEN STOLTE HANES ARBEID MED BÆREKRAFT

Den Stolte Hane er en del av Scandi Standard, som eier ledende kyllingprodusenter i Norden og på Irland. Gruppen har klare målsetninger for arbeidet med bærekraft, og vi er forpliktet til å arbeide etter og rapportere på disse målene. Overordnet skal selskapet bidra med å skaffe et lokalt, sunt, trygt og tilgjengelig protein. ​

SCANDI STANDARD

Ida Ljungkvist er Group Sustainability Director for Scandi Standard som eier Den Stolte Hane, og ledende kyllingprodusenter i Norden og Irland. Her deler hun hvordan vi som selskap jobber overordnet med bærekraft.

KLIMAMERKING

VI HAR KLIMAMERKET VÅRE PRODUKTER

Den Stolte Hane har sammen med Carbon Trust klimaberegnet produkter fra fôr til bord. Vi har jobbet lenge med å klimamerke produktene våre, så det skal være enklere for deg å ta gode valg.

VI REDUSErer PLAST

VI HAR REDUSERT BRUKEN AV PLAST

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til våre omgivelser. Dette betyr både at vi har lokale prosjekter, og langsiktige samarbeid – vår partneravtale med Kreftforeningen. 

KUTT MATSVINN

Matsvinn er en stor klimautfordring både for oss som produserer mat, og for forbrukerne der hjemme.

Mer om arbeidet for å redusere matsvinn

HYBRIDSKIFTE

OVERGANG FRA ROSS308

Den Stolte Hane er en uavhengig leverandør som leverer til både dagligvare og storhusholdningsmarkedet. Vi har besluttet at vi skal fase ut bruken av Ross 308 i vår kyllingproduksjon.

REDUSERE SOYA

ARBEIDET FOR EN BÆREKRAFTIG MATPRODUKSJON

Vi har langsiktige mål om å redusere bruken av soya i fôr, og til 2030 skal vi ha halvert forbruket. I Scandi Standard er det pågående prosjekter for å utvikle fremtidens fôr. 

VIKTIG STØTTE

STOLT PARTNER FOR KREFTORENINGEN

Den Stolte Hane har nå signert som partner for Kreftforeningen i 2024. Vi setter pris på muligheten til å være med å bidra til en sak som påvirker så mange liv. 

SAMFUNNSANSVAR

VI TAR SAMFUNNSANSVAR

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til våre omgivelser. Dette betyr både at vi har lokale prosjekter, og langsiktige nasjonale samarbeid.