Hybridskifte

Den Stolte Hane Hybridskifte

Den Stolte Hane er en uavhengig leverandør som leverer til både dagligvare og storhusholdningsmarkedet. Vi har besluttet at vi skal fase ut bruken av Ross 308 i vår kyllingproduksjon. 

 I dag leverer vi både ekte saktevoksende (Ranger Gold) og konvensjonell slaktekylling (Ross 308) til våre kunder. I begge produksjonsformer oppnår vi gode resultater og god dyrevelferd. Vi vil derfor at våre kunder og forbruker skal kjenne seg trygge på at dyrevelferden er ivaretatt. Likevel ser vi en utvikling i samfunnet som ligger til grunn for vår avgjørelse om bytte av hybrid.  

Bakgrunnen er at vi ser en utvikling med endrede holdninger i samfunnet, hvor Mattilsynet uttaler at dyreholdere bør motiveres til å gå over til raser med lavere veksthastighet. Ser vi dette sammen med at det er avdekket dyrevelferdsbrudd hos besteforeldreflokker i Sverige, så er det den riktige avgjørelsen for Den Stolte Hane å gjennomføre en overgang. Vi kan ikke komme med en sluttdato før vi har utredet sentrale forhold ved produksjonen, og vet mer om rammebetingelsene. Veterinærene skal også komme med innspill til hvilken hybrid vi skal velge. Samtidig må våre produsenter utvide kapasitet i eksisterende hus og det må også bygges flere nye kyllinghus. Videre er verdikjeden med levende dyr kompleks, og hvilken hybrid vi velger vil påvirke alle ledd. En overgang er derfor ikke gjort i en håndvending.  

– Vi lytter til forbruker, diskuterer med kundene og vi ønsker å levere det markedet etterspør. For å få til en god overgang er vi avhengig av et tett samarbeid i bransjen og med myndighetene, og at det er en ansvarlig tidslinje for våre produsenter.

Thea Kjendlie, bærekraftssjef for Den Stolte Hane.