Bærekraft Scandi Standard

Ida Ljungkvist er Group Sustainability Director for Scandi Standard som eier Den Stolte Hane, og ledende kyllingprodusenter i Norden og Irland. Her deler hun hvordan vi selskap jobber overordnet med bærekraft.

Vi i Scandi Standard ønsker å inspirere folk til å spise kylling på grunn av den gode smaken, brukervennligheten, helse og lavt klimaavtrykk. Vi mener også at verdien av lokal matproduksjon er verdt å ta vare på. Gjennom våre gode og innovative produkter ønsker vi å inspirere forbruker til å sette lokal, norsk fugl på menyen oftere. Med dette vil vi bidra til å øke andelen av hvitt kjøtt til fordel for rødt kjøtt. Dette er ikke bare bedre for helsen, men også viktig når etterspørselen etter animalsk protein øker globalt. Den store etterspørselen etter protein er en utfordring for miljø og klima, og i denne sammenhengen er kylling et proteinvalg med lavere klimapåvirkning. 

Det er viktig å kartlegge klimapåvirkningen vår i alle ledd – fra fôrproduksjon til oppdrett av foreldrefugler, videre til oppdrett av slaktekyllinger, foredling og pakking og til slutt til distribusjon, salg og forbruk. Vi har gjennomført kartlegging av hele vår verdikjede i 2021 og 2022, og basert på kunnskap om våre utslipp jobber vi med effektive tiltak. Det betyr for eksempel å utnytte mer av dyret, og å jobbe med mer effektive løsninger for transport og pakking. 

Den siste tiden har det vært store endringer i omgivelsene; inflasjon og økte råvarepriser, samt energikrise. Samtidig har et samlet EU fått gjennom viktig og omfattende lovgivning på bærekraftsområdet. Målene for fremtiden vil være å øke ressurseffektiviteten og redusere svinn i produksjonen, så vel som i resten av verdikjeden. Vi skal fortsette å styrke åpenheten og samarbeid rundt sentrale spørsmål som dyrevelferd, klimapåvirkning og biologisk mangfold.

I Scandi Standard svarer våre bærekraftsmål for 2030 på de utfordringene vi står overfor. Scandi Standard og Den Stolte Hane er godt i gang med arbeidet for å nå våre mål!