Plastløftet

Bærekraft Plastløftet

Plastløftet forplikter til å redusere mengden unødvendig plast, øke bruken av resirkulert plast og designe for gjenvinning. Dette har vært vårt mantra siden vi inngikk plastløfte i 2018. I 2024 var også Den Stolte Hane nominert til Holdbarhetsprisen til Plastlløftet!

Den Stolte Hane gikk i 2020/2021 over fra PP til R-pet for alle våre skåler, og vi bruker over 62% resirkulert plast i alle våre poser. All plast vi benytter kan resirkuleres til nye plastprodukter. Vi har kuttet kraftig i transportplastDet er viktig for oss at vi reduserer mengden plast benyttet, og et stort fokus på overgang fra skåler til poser bidrar til akkurat dette. I tillegg får man tilleggsfordeler som redusert inntransport, økt pakketetthet, flere produkter pr pall og dermed også økt antall produkt per transport fra vårt lager til grossist. 

Vi oppfyller allerede kravene til EUs nye plastdirektiv, som sier at 50% av all plast skal komme fra resirkulerte materialer, men vi jobber likevel kontinuerlig videre for å oppfylle plastløftets visjon i alt vårt arbeid rundt produkt og emballasjeutvikling.