Bærekraft Teamet bak

Noen deler av arbeidet vårt gjøres på gruppenivå sammen med våre søsterselskaper, mens mye gjennomføres også lokalt. Plast er et eksempel på et område hvor vi jobber sammen på tvers av Scandi Standard landene. Gjennom felles innkjøp og læring fra hverandre kan vi redusere bruken og jobbe med overgangen til å bruke resirkulert plast. Her vil felles innkjøp spille en stor rolle for å klare store volumkutt. Samtidig er det de lokale anleggene som iverksetter nye maskiner, og som sørger for at vi lykkes med å nå målene. Det er på våre fabrikker i Ski, Stokke og på Jæren at forbedringer settes til liv.

Fordi det er på våre anlegg at vi måler hvor mye avfall som faktisk går på gulvet, og hvordan maskiner som klarer å utnytte kjøttet bedre fungerer i hverdagen. Det er her vi jobber med å spare elektrisitet, og det er her vi er oppmerksomme på hvordan vi bruker vannressurser smart. Derfor er det helt avgjørende at alle tar del i arbeidet og vet hvor vi skal. I Team bærekraft er ulike funksjoner representert; kvalitet og trygg mat, drift, produsentrådgivere, og fabrikksjefer. Arbeidet i gruppen koordineres av leder for bærekraft.  Når det kommer til Åpenhetsloven, så er det innkjøp, produktutvikling HR, Compliance og leder for bærekraft som er involvert. Redegjørelsen for 2023 ligger under «Åpenhetsloven».

«Jeg er glad for å være en del av bærekraftsgruppen. Det gir meg innsikt i det store bildet. Som kvalitetssjef jobber jeg med sertifisering av anlegg, og her kommer det opp ulike problemstillinger om miljø og miljøpolicyer. Da er det nyttig å ha denne møteplassen når det kommer spørsmål som må undersøkes nærmere» 

Runa Elin Larsen Hauge, Stolt Kvalitetssjef på Jæren