Bærekraft Vårt arbeid

Den Stolte Hane er en del av Scandi Standard, som eier ledende kyllingprodusenter i Norden og på Irland. Gruppen har klare målsetninger for arbeidet med bærekraft, og vi er forpliktet til å arbeide etter og rapportere på disse målene. Overordnet skal selskapet bidra med å skaffe et lokalt, sunt, trygt og tilgjengelig protein. ​

Når vi skal redusere klimautslippene våre mest mulig, må vi jobbe med hele verdikjeden. Dette vil si helt fra fôr og fram til maten er på bordet. Gjennom Scandi Standard som Den Stolte Hane er en del av – er vi også forpliktet til å jobbe mot gruppens mål om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030.

Dyr er kjernen i vår virksomhet, og vi skal fortsette og videreutvikle det arbeidet vi gjør med dyrevelferd. Under seksjonen «dyrevelferd» kan du lære mer om arbeidet. Kyllingen vår skal produseres på en måte som påvirker klima i minst mulig grad, og vi skal ta hele verdikjeden med i betraktning. ​Dette betyr at vi ser på alle ledd, fra fôr til du spiser vår kylling hjemme eller ute på restaurant.

Når vi pakker inn kyllingen, skal vi bruke så lite plast som nødvendig, og vi skal bruke størst mulig andel av resirkulert plast. Videre skal vi hele tiden utnytte våre ressurser, det betyr å minimere matavfall. Det er også avgjørende at våre medarbeidere skal ha det bra, og det betyr at vi skal være en god, trygg og inkluderende arbeidsplass.

Bærekraft for oss er å stadig jobbe med å forbedre hele vår verdikjede, samtidig som vi skal være en ansvarlig aktør som tar samfunnsansvar. Vårt klare mål er å være en positiv bidragsyter for våre omgivelser.