FOR KLODEN

Et godt valg FOR KLODEN

I Den Stolte Hane ønsker vi å ta et tydelig miljøansvar. Som et av våre miljøtiltak har vi signert plastløftet. Et bransjeinitiativ som har til hensikt å kutte unødvendig plastbruk og øke bruken av resirkulert emballasje.

I Den Stolte Hane er vi, inntil annen teknologi gir samme holdbarhet, avhengig av plast som materiale for salg av kylling. Riktignok finnes det papir med plastbarriere, men plast spiller en sentral rolle på grunn av materialets gode egenskaper for holdbarhet av mat.

I 2020 endret vi fra 100% PP-plast i våre skåler til 100% R-PET, og med dette ble 317 tonn jomfruelig plast fjernet fra det norske markedet, og erstattet med resirkulert plast.

Det at plasten er 100% gjenvinnbar betyr at dersom forbruker sorterer plasten riktig og ikke kaster den i naturen, skal 100% av plasten bli til nye plastprodukter. Hvis vi alle gjør vår jobb, kan plastressursene brukes igjen.

Hva er plastløftet?
SE VIDEO HER
All emballasje er fra 100% resirkulert plast, og kan resirkuleres.
rpet symbol - Better Food

PET er et av de vanligste plastmaterialene og er hyppigst brukt til flasker for brus og mineralvann og i emballasje til kjøtt, fisk og pålegg. PET er en polyester som gir høy glans og transparens samt meget god slagfasthet og dermed sikker emballering. Det er også samme materiale som brukes i store mengder til tekstilfiber. PET er et materiale med høy renhet og svært lav migrasjon. Flasker og emballasje i PET kan vaskes på vanlig måte med såpe og vann uten noen fare til gjenbruk i hjemmet. Den mykner over cirka 70°C.

R-PET (Resirkulert PolyEtylenTereftalat) er PET som er resirkulert, derav R før PET. Tidligere hadde man ikke forsvarlig renseteknologi for å bruke resirkulert plast i forbindelse med matproduksjon, men takket være både en ny måte å rense plasten og ny tetningsteknologi som sveiser overfilm til skål kan vi nå bruke R-PET trygt i vår produksjon. Både skål, overfilm og etikett resirkleres i plastavfall..

Det nye tetningssystemet kan fjernes i varmvaskprosessen som brukes av Europas PET-resirkuleringsfirmaer, noe som betyr at en resirkulert skål gir 100% krystallklar R-PET etter resirkulering, på samme måte som en klar flaske. Dette er et godt bidrag for at vi i  Norge skal nå målene i det europeiske direktivet om resirkulering av emballasje. EUs emballasjedirektiv setter krav om at 50 prosent av plastemballasjen skal materialgjenvinnes innen 2025 økende til 55 prosent innen 2030.

Vi er stolte over å være klare allerede i 2020.

Vi må igjen understreke at det er viktig at vi alle kjenner vårt ansvar som forbrukere, at vi resirkulerer og bruker returordninger slik de er ment, slik at vi på sikt aldri trenger å tilføre ny plast til planeten – og at all plast vi benytter vil inngå i et sirkulært plastsystem.