Dyrevelferd Aktive gårder

Vi har aktive gårder

Aktive gårder ivaretar kyllingens naturlige adferdsbehov gjennom å tilby strøbad der kyllingen får renset fjærene, ramper og platåer der kyllingen kan flakse og hvile, og halm og flis som kyllingen både aktiveres av og som de bruker til hvile.

– Kyllingen har ulike behov, og i 2017 lanserte vi Aktive Gårder for å gi de et aktivt og variert miljø og vokse opp i. Ute på gårdene ser vi at miljøberikelsene brukes aktivt. Kyllinger er flokkdyr, og trives sammen både i strøbadene og på rampene. De ligger gjerne i små grupper når de hviler, og høyet blir brukt til å leke med. Det er viktig med et variert miljø for å skape aktivitet, forklarer Lena, Spesialveterinær Den Stolte Hane.

Naturlig atferd
Kyllingene skal få utøve sin naturlig artsspesifikke atferd, og alle våre gårder erberiket med aktiviseringselementer, også omtalt som miljøberikelser. Forsøk har dokumentert at dette gir økt dyrevelferd gjennom et generelt høyere aktivitetsnivå og mer lek og utforsking. Kyllingene viser mer positiv atferd og forsøk tyder også på at aktiviseringen gir bedre beinhelse.

– Som veterinær er det fint å se hvor mye kyllingene bruker miljøberikelsene. Hvordan miljøberikelsene fungerer i huset, er et av elementene vi vurderer ved besøk.