Dyrevelferd Antibiotika

Nullvisjon for bruk av antibiotika

Helsetilstanden og dyrevelferden blir godt ivaretatt gjennom langsiktig forebyggende helsearbeid. Den Stolte Hane har o-visjon for bruk av antibiotika, og vi oppfyller vårt mål allerede i dag.

Antibiotikaresistens er en av våre største helseutfordringer globalt. I landbruk utenfor Norge brukes det i stor grad preventivet og til behandling. Langsiktig og godt helsearbeid i Norge har gjort at vi ikke trenger antibiotika i produksjonen, sier Christin, sjef for Dyrevelferd og kvalitet.

Den Stolte Hane er en del av Scandi Standard som eier kyllingprodusenter i flere land, og antibiotikaresistens er et av bærekraftsmålene som det rapporteres på innenfor dyrevelferd.

– Vi har klare mål for arbeidet knyttet til dyrevelferd, og ledelsen måles på hvordan vi scorer på de ulike indikatorene. Bruk av antibiotika er et av områdene hvor Norge er foran, og vi prioriterer alltid andre tiltak og bruker ikke antibiotika, sier Christin.