Dyrevelferd Veterinærene

Møt vårt team med veterinærer

Christin er veterinær og er sjef for kvalitet og dyrevelferd hos Den Stolte Hane. Hun leder et team bestående av fire veterinærer, samt to produsentrådgivere. Denne delen av teamet har ansvaret for å støtte opp bøndene på Jæren og eggprodusentene. Den andre delen av teamet til Christin jobber med kvalitet og mattrygghet på anlegg.

Vi har økt våre veterinærressurser for å ha verdifull kompetanse og erfaring raskt tilgjengelig for våre bønder. Det gode samarbeidet mellom våre bønder og veterinærene sikrer en tett oppfølging, og at det er mulig med støtte og veiledning ved eventuelle utfordringer, sier Christin.

Avdeling for dyrevelferd og dyrehelse er ansvarlig for all oppfølging av bonde og dyra. Teamet til Den Stolte Hane jobber gjennom obligatoriske veterinærbesøk, oppfølging av produksjonsresultater og Dyrevelferdsprogrammet – samt gjennom regelmessige samtaler med bøndene. Christin kan rapportere om at produksjonsdata viser at dyra i Den Stolte Hane har god dyrehelse, og dette ville være vanskelig å oppnå uten god dyrevelferd.

Jeg har jobbet tre år som veterinær i Den Stolte Hane, og for meg er det viktig å ha dyktige kollegaer som også har spesialkompetanse på fjørfe. Vi er en gjeng som setter pris på det arbeidet vi gjør, og som er interessert i dyra. Sammen med våre bønder skaper vi rammene for at kyllingen skal ha det bra, sier Mona Nordmark, spesialveterinær i DSH.

Våre veterinærer har helsetjenesteavtale med Animalia og gjennomfører godkjent etterutdanningskurs i dyrevelferd minst hvert tredje år. I tillegg deltar de på internasjonale, nordiske og nasjonale konferanser, kurs og webinarer om helse og velferd hos slaktekylling og verpehøner for å styrke kompetansen.

Det er viktig for vår avdeling at vi hele tiden har oppdatert kunnskap, og vi setter av tid til å utvikle oss som et fagteam. Det er også avgjørende siden vi holder kompetansekurs for alle bønder, og samlinger tre ganger per år der spesifikke tema knyttet til dyrevelferd og helse gjennomgås, sier Mona.