Egg

image_pdfimage_print

ENDELIG ER STOLTE EGG TILBAKE I NORSKE BUTIKKER

Den Stolte Hane har tidligere vært leverandør av både kylling og egg til det norske markedet, men de siste årene har vi kun levert egg til våre kunder under deres egne merkenavn. Det er derfor en stor glede når vi høsten 2019 igjen får stolte egg under eget merkenavn. For kylling og egg hører liksom sammen i vår portefølje.

I første omgang finner du egg fra Den Stolte Hane i Coops butikker og du finner følgende varianter

Egg med Solgul plomme M/L 6pk

Gårdsegg XL 6 pk

Gårdsegg M 24 pk

 

Eggene i serien er primært fra høner som er frittgående inne, men kan også være fra egg fra høner som er frittgående ute eller økologiske.

NORSKE EGG I VERDENSKLASSE

Norske egg er i verdensklassen når det gjelder trygg mat. Det er kun Norge, Sverige, Danmark og Finland kan garantere salmonellafrie egg.  Alle norske kommersielle eggprodusenter deltar i Overvåkingsprogrammet for Salmonella. Det betyr at du trygt kan spise rå egg uten å bli dårlig, forutsatt at de er pakket på et godkjent eggpakkeri. Denne garantien har man ikke ellers i utlandet, der risikerer man å bli dårlig av å spise dårlig varmebehandlende egg. Men i Norge kan du altså spise både bløtkokte egg og rennende eggerøre uten å bli dårlig.

 

Norske høner er i verdensklassen når det gjelder helsestatus. Det er små flokker sammenlignet med utlandet, dødeligheten er generelt lav og det er ingen systematisk bruk av antibiotika i norsk fjørfenæring, ei i resten av landbruks Norge. Den norske fjørfenæringa har vedtatt en egen handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd og jobber systematisk med å opprettholde dette.

 

GODE EGG FRA STOLTE HØNER

Den Stolte Hane har i dag omlag 70 eggbønder med ulike driftsformer, frittgående inne, frittgående med beriket miljø, frittgående ute og inne. En del av våre produsenter driver også økologisk produksjon av egg. Felles for alle egg fra Den Stolte Hane-bønder er at de er fra frittgående høner.

Bøndene som leverer til oss er geografisk plassert helt fra Karmøy i vest, til Steinkjer i nord og ikke minst holder mange av våre produsenter til rundt på Østlandet. Produsentene våre er engasjerte og brenner for god drift og dyrevelferd. På mange av gårdene er hele familien involvert i drifta, og de bruker flere timer på dyrene hver eneste dag.

 

I Ski ligger eggpakkeriet til Den Stolte Hane som tar i mot trygge norske egg fra alle våre 70 eggprodusenter. Alle eggprodusenter som leverer egg til Den Stolte Hane har frittgående høner og noen har også uteareal for hønene.

 

På eggpakkeriet i Ski pakkes det om lag 800 000 egg hver dag. Alle eggene går igjennom strenge kvalitetsrutiner der de gjennomlyses, sjekkes skader, og vektsorteres før de pakkes og sendes ut i butikk. Eggene fra Den Stolte Hane ender opp i COOP-butikker i hele landet.

Den Stolte Hane har sammen med resten av fjørfenæringa jobbet med å etablere et Dyrevelferdsprogram for verpehøns som venter på å bli anerkjent av Mattilsynet.

Forpliktelser i Dyrevelferdsprogrammet (DVP):

Den Stolte Hane har forpliktet som varemottaker, på lik linje som for slaktekylling, for at alle bønder som leverer egg til Den Stolte Hane følger kriteriene i programmet. Vårt eggpakkeri vil også bli fult opp  og bli revidert på at vi følger opp pliktene våre i henhold til DVP.

Vi skal i løpet av høsten 2019 kartlegge og jobbe E-kontroll, avlivningskurs og HelseFjørfe, og hjelpe våre bønder med å komme i gang med DVP.

Vi forplikter oss gjennom revisjon og egenrevisjon ifht å følge opp og lukke eventuelle avvik i KLS og vi har som mål at alle produsenter til enhver tid skal ha OK/grønn status, og at avvik følges opp og lukkes fortløpende. Vi forplikter også oppfølging av Helse Fjørfes Helseovervåking.

Mer informasjon om HelseFjørfe finnes her;

https:// http://helsefjorfe.animalia.no

Fortell dine venner om dette: