Egg

Den Stolte Hane Egg

fra den stolte hane

GODE EGG FRA STOLTE BØNDER

Den Stolte Hane sin historie om startet med Arne H. Magnussen på Økern i Oslo som etablerte seg som frukt- og grønnsaksleverandør i 1950. Egg ble en del av sortimentet i 1974. I 1993 ble Arne Magnussen regional leverandør av egg til REMA 1000, og ble videre landsdekkende leverandør på egg i 1997. I 2006 ble samarbeidet styrket med REMA 1000 og Arne Magnussen ble eksklusiv leverandør av Solvinge Egg.

I 2010 ble eggpakkeriet flyttet til Ski, mens Arne Magnussen byttet navn til Cardinal Foods Ski AS. Videre i 2013 ble Cardinal Foods kjøpt opp av Scandi Standard og er i dag Scandi Standard Norway AS.

Den Stolte Hane har i dag omtrent 80 eggbønder med ulike driftsformer; frittgående inne, frittgående ute, samt økologisk produksjon.

Bøndene som leverer til oss er geografisk plassert helt fra Karmøy i vest, til Nord-Trøndelag, og på Østlandet. Produsentene våre er engasjerte, og alle følger dyrevelferds programmet. På mange av gårdene er hele familien involvert i drifta, og de bruker mange timer på dyrene hver eneste dag.

litt om eggproduksjon

Den Stolte Hane sine høner lever i frittgående systemer som kalles aviar. Aviarinnredning er store innredninger som gir hønene mulighet til å forflytte seg høyt og lavt i hele rommet og bidrar til at hønene kan bevege seg opp og ned i høyden. Høner er opprinnelig jungeldyr og har et iboende behov for å kunne vagle seg i høyden for å slappe av.

Noen av våre produsenter har hønene innendørs, andre har de både innendørs og utendørs (såkalte frilands-høner) og noen produsenter har høner som lever etter økologiske krav, det vil si tilgang på både inne og uteareal med blant annet krav om økologisk fô. Felles for alle produsenter er at de er dyktige, kompetente eggprodusenter som brenner for dyrene sine. På mange av gårdene våre er hele familien involvert i eggproduksjonen.

Det går ca 4-5 timer fra lyset går på til hønene har lagt dagens egg. Etter at hønene har lagt egget sitt, pleier de å tilbringe tid i strøet for å strøbade og vaske fjørene sine, slik at fjørdrakta blir fin og ren. Mange høner liker også å hvile seg i høyden, de setter de seg aller høyest i aviaret og vagler. Eller bruker hønene tiden på å skrape, hakke og søke etter både fôr og andre sysselsettingsobjekter. Eggprodusenten er innom minimum 2 ganger hver dag for å se at alle hønene har det bra.

Alle høner har fri tilgang på vann og fôr og bonden er i hønsehuset minst to ganger hver dag. Alle våre produsenter tilbyr miljøberikelse. Miljøberikelsen har som hensikt å bidra til å stimulere til naturlig atferd slik som hakking, skraping, fôrsøk og sandbading. Ved å tilby disse miljøberikelsene øker vi dyrevelferden til hønene. Alle våre høner har tilgang på strøbadsareale, strøkorn, hakkesteiner og kråsestein. Dette er elementer hønene elsker og har en høy biologisk verdi for dyret. Alle høner liker å hakke og skrape, og de er naturlig nysgjerrig på alt. Ved å tilby hakkesteiner, som også inneholder mineraler som er viktig for eggproduksjonen, får hønene både hakket og skrapt nebbet sitt og holdt det vedlike, samtidig som de får i seg nyttige mineraler de behøver for å lage egg. Når man tildeler kråsestein og strøkorn i strøet stimulerer man hønene til å søke og lete i strøet etter godbiter, dette liker hønene godt. Vi i Stolte Hane tror at høner som har det bra, produserer de beste eggene! Mange av våre produsenter gir også grovfôr og ekstra miljøberikelse til hønene sine.

Normal flokkstørrelse er 7500 høner. Noen eggprodusenter velger å ha haner gående i flokken for å berolige damene og holde ro i rekkene.

Felles for alle høner i Norge er at de er beskyttet av et strengt regelverk som legger vekt på dyrevelferd og kompetanse hos bonden. Den Stolte Hane krever også at alle sine eggprodusenter følger tilleggskravene Nyt Norge krever, som sikrer enda bedre vilkår for dyrene. Alle våre produsenter deltar også i Dyrevelferdsprogrammet for verpehøns!

Alle våre høner er frittgående. Det har de vært siden 2011

driftsformer

Alle Den Stolte Hane sine eggprodusenter har høner som er frittgående, det ingen høner er i miljøinnregning eller bur.

Den Stolte Hane har hatt 100% frittgående produksjon siden 2011!

Noen av våre produsenter har hønene innendørs, andre har de både innendørs og utendørs (såkalte frilands-høner) og noen produsenter har høner som lever etter økologiske krav, det vil si tilgang på både inne og ute areal med krav om økologisk fôr blant annet. Felles for alle produsenter er at de er dyktige, kompetente eggprodusenter som bryr seg om dyrene sine. På mange av gårdene våre er hele familien involvert i eggproduksjonen.

frilandshøner

Frilands betyr at hønene har tilgang til uteareal. Hønene har det like bra som de hønene som går inne, men de har tilgang til uteareal når været tillater det. De har også krav om grovfôr og miljøberikelse. Alle våre frilandshøner får et spesialfôr som gjør at plommefargen blir ekstra gul og delikat.

økologiske høner

Våre økologiske produsenter og deres høner har et litt strengere regelverk enn de konvensjonelle og frilands, det er større hus og krav om vindu, og dyrene skal kun ha økologisk kraftfôr og grovfôr. Disse hønene har også tilgang på uteareal når været tillater det.

Konvensjonell drift

Alle gårdene som driver med konvensjonell eggproduksjon har selvsagt frittgående høner. Alle høner har fri tilgang på vann og fôr, samt de får også miljøberikelse i form av strøkorn, hakkesteiner og kråsestein. Dette er elementer hønene elsker og har en høy biologisk verdi for dyret.

gode egg fra stolte bønder

eggpakkeri i ski

I Ski ligger eggpakkeriet til Den Stolte Hane som tar i mot trygge norske egg fra alle våre bønder.  

På eggpakkeriet i Ski pakkes det om lag 800 000 egg hver dag. Alle eggene går igjennom strenge kvalitetsrutiner der de gjennomlyses, sjekkes for skader, og vektsorteres før de pakkes og sendes ut i butikk. Eggene fra Den Stolte Hane ender opp i COOP-butikker i hele landet.

våre egg

visste du at

våre bønder

Er å finne på fra Østlandet og opp til Trøndelag

NORSKE EGG I VERDENSKLASSE

Norske egg er i verdensklassen når det gjelder trygg mat. Det er kun Norge, Sverige, Danmark og Finland kan garantere salmonellafrie egg.  Alle norske kommersielle eggprodusenter deltar i Overvåkingsprogrammet for Salmonella. Det betyr at du trygt kan spise rå egg uten å bli dårlig, forutsatt at de er pakket på et godkjent eggpakkeri. Denne garantien har man ikke ellers i utlandet, der risikerer man å bli dårlig av å spise dårlig varmebehandlende egg. Men i Norge kan du altså spise både bløtkokte egg og rennende eggerøre uten å bli dårlig.

Norske høner er i verdensklassen når det gjelder helsestatus. Det er små flokker sammenlignet med utlandet, dødeligheten er generelt lav og det er ingen systematisk bruk av antibiotika i norsk fjørfenæring, ei i resten av landbruks Norge. Den norske fjørfenæringa har vedtatt en egen handlingsplan for dyrehelse og dyrevelferd og jobber systematisk med å opprettholde dette.

Dobbeltplomme

Våre verpehøns legger ca 6 egg i uken. Unge høner legger små egg, og eldre høner legger større egg. Noen dager «glemmer» de unge og noe uerfarne unghønene å legge egg, og påfølgende dag vil man kunne få egg med to plommer, såkalt dobbeltplomme.

egg er fantastisk

Proppfullt av næringsstoffer og proteiner

Les mer om EGG her

forpliktelser i dyrevelferdsprogrammet (DVP)

Den Stolte Hane har sammen med resten av fjørfenæringa jobbet med å etablere et Dyrevelferdsprogram for verpehøns.

Den Stolte Hane har forpliktet som varemottaker, på lik linje som for slaktekylling, for at alle bønder som leverer egg til Den Stolte Hane følger kriteriene i programmet. Vårt eggpakkeri vil også bli fult opp  og bli revidert på at vi følger opp pliktene våre i henhold til DVP.

Dyrevelferdsprogrammet krever egen revisjon, ekstern tredjepartsrevisjon hvert 3. år, helseovervåkingsbesøk, produksjonskontroll og kurs i avlivning av fjørfe. Den Stolte Hane tar dyrevelferd på alvor. Dyrevelferdsprogrammet stiller strenge krav til hver eneste bonde. Den Stolte Hane har forpliktet seg til å sørge at bonden følger disse kravene

GOD HELSE OG LAV MEDISINBRUK

Vi er stolte av å delta i dyrevelferdsprogram som sikrer god dyrevelferd og god drift.  

Mer informasjon om HelseFjørfe finnes her;

HelseFjørfe

La deg inspirere

Frokost, lunsj, mellommat eller middag?

Finn smakfull inspirasjon her
I salat, på brødskiven, som eggerøre eller omlett. I kaker, annen bakst eller i matlaging – EGG er fantastisk!