aktuelle forskningsprosjekter og forpliktelser

Den Stolte Hane er engasjert i forskning og
utviklingsprogrammer for å bedre dyrevelferd. Vi har også tett samarbeid med interesseorganisasjoner og faginstanser.

iNOBox/Østfoldforskning representerer en felles innsats for flere aktører for mer effektiv, lønnsom og bærekraftig prosessering, og sikrer tilgangen på sikre, høykvalitets og næringsrike matvarer

Les mer her

APEC prosjektet ledes av Veterinærinstituttet og har som mål å redusere forekomsten av E. coli infeksjon (colibacillose) i slaktekylling og å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe. Gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen skal prøver samles inn systematisk for å karakterisere og sammenlikne E. coli fra slaktekylling samt identifisere risikofaktorer for sykdom gjennom analyse av data fra produksjon, drift og miljøfaktorer. Ferdigstilles 2022.

Les mer her

Kylling score – Forskningsprosjektet «Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer i slaktekyllingproduksjonen – Kyllingscore» er et bransjeinitiert prosjekt som delfinansieres av Norges Forskningsråd. Prosjektet varer fra 2014 til 2019. Hovedmålet er å utvikle og validere flere velferdsindikatorer i norsk kyllingproduksjon. Prosjektet skal også undersøke om termografi kan gi oss informasjon om tråputeskader. Prosjektet skal også fokusere på ulike miljøberikelser som kan stimulere kyllingen til økt aktivitet og som dermed kan bedre både beinhelse og velferd

Les mer her

Optimering av slaktehygiene – Målet er å finne kostnadseffektive tiltak for å optimalisere hygienisk kvalitet av ferske kyllingprodukter og utvikle vurderingsmetoder og kriterier. Dette skal gi økt holdbarhet av produktene og redusere risiko for overføring av patogene og antibiotikaresistente bakterier.

Les mer her

Det gjennomføres litteraturstudium for å se hva som skjer i andre land, samtidig som vi ser på metoder og undersøkelser som allerede har blitt utført i norske slakterier.

Velferdshøna –   Velferdshøna er et fireårig innovasjonsprosjekt som ledes av Animalia og skal studere helse og velferd hos norske verpehøns. Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap om helse og velferd hos norske verpehøns mot slutten av produksjonsperioden. I tillegg skal det utvikles et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgående systemer. Ferdigstilles 2024.

Les mer her

Utvikle verktøy for å optimalisere kontrollen av koksidiose uten bruk av antibiotika

Ferdigstilles 2024.

Koksfri kylling – Oppdrett av slaktekylling uten koksidiostatika i fôret

Ferdigstilles 2020.

Øvrige studier

Den Stolte Hane deltar gjennom våre søsterbedrifter i Sverige, Danmark, Irland og Finland i en rekke øvrige nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om disse.

Animalia logo. Foto.
Bilderesultater for nmbu logo