aktuelle forskningsprosjekter og forpliktelser

iNOBox/Østfoldforskning representerer en felles innsats for flere aktører for mer effektiv, lønnsom og bærekraftig prosessering, og sikrer tilgangen på sikre, høykvalitets og næringsrike matvarer

Les mer her

APEC (Avian pathogenic Escherichia coli) Aviærpatogene E. coli i norsk slaktekyllingproduksjon – karakterisering, identifisering av risikofaktorer og utvikling av forbyggende tiltak.

Les mer her

APEC-Seq prosjektet har som mål å redusere forekomsten av E. coli infeksjon (colibacillose) i slaktekylling og å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe. Gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen skal prøver samles inn systematisk for å karakterisere og sammenlikne E. coli fra slaktekylling samt identifisere risikofaktorer for sykdom gjennom analyse av data fra produksjon, drift og miljøfaktorer.

Les mer her

Kylling score – Forskningsprosjektet «Utvikling og validering av dyrebaserte velferdsindikatorer i slaktekyllingproduksjonen – Kyllingscore» er et bransjeinitiert prosjekt som delfinansieres av Norges Forskningsråd. Prosjektet varer fra 2014 til 2019. Hovedmålet er å utvikle og validere flere velferdsindikatorer i norsk kyllingproduksjon. Prosjektet skal også undersøke om termografi kan gi oss informasjon om tråputeskader. Prosjektet skal også fokusere på ulike miljøberikelser som kan stimulere kyllingen til økt aktivitet og som dermed kan bedre både beinhelse og velferd

Les mer her

Optimering av slaktehygiene – Målet er å finne kostnadseffektive tiltak for å optimalisere hygienisk kvalitet av ferske kyllingprodukter og utvikle vurderingsmetoder og kriterier. Dette skal gi økt holdbarhet av produktene og redusere risiko for overføring av patogene og antibiotikaresistente bakterier.

Les mer her

Det gjennomføres litteraturstudium for å se hva som skjer i andre land, samtidig som vi ser på metoder og undersøkelser som allerede har blitt utført i norske slakterier.

SØKNAD: Velferdshøna –  et stort forskningsprosjekt for å forbedre forholdene til eggleggende høner. 20 samarbeidspartnere innen utdanning og industri fra en rekke europeiske land, inkludert Veterinærhøgskolen NMBU

Les mer her

Øvrige studier

Den Stolte Hane deltar gjennom våre søsterbedrifter i Sverige, Danmark, Irland og Finland i en rekke øvrige nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Ta kontakt med oss om du ønsker mer informasjon om disse.

Animalia logo. Foto.
Bilderesultater for nmbu logo