KLIMABEREGNING

FRA FÔR TIL BORD

UTGANGSPUNKT FOR KLIMAMERKING

Vi klimamerker nå produkter for å øke åpenheten om karbonfotavtrykk.

Mange av oss vet ikke klimapåvirkningen av maten vi spiser. Vi ønsker å gjøre det enklere for forbrukere å ta opplyste valg rundt maten vi spiser.

Vi har jobbet med Carbon Trust, en uavhengig organisasjon, for å beregne vårt karbonavtrykk i hele verdikjeden vår på produktnivå – fra jord til bord.

Vi er forpliktet til Paris-avtalen, og disse beregningene av produktets karbonavtrykk legger grunnlaget for å redusere karbonfotavtrykket vårt i tråd med 1,5-gradersmålet.

Beregningene hjelper oss å vurdere effektive tiltak. Med både transparens i verdikjede og synliggjøring av hvor klimabelastningen er størst, kan vi bruke våre ressurser der det har størst effekt.

Vi ønsker vi å ta ansvar, øke åpenheten, samt være en pådriver for å jobbe systematisk med å redusere egne klimautslipp.

Om beregningene

Modellen som brukes til å beregne produktets karbonavtrykk er laget og tilpasset Den Stolte Hane og Scandi Standard, og hovedvekten av data er beregninger basert på primærdata.

For data som ikke er tilgjengelig, er estimater eller sekundærdata brukt i tråd med den internasjonale standarden.

Resultater for hver produkttype (SKU) og kalkulasjoner er tilgjengelig både per kg SKU og per SKU-vekt. Det er også beregninger for hvert prosesstrinn, som kg CO2e og kg CO2e/kg produksjon.

Andelen av utslipp i hvert prosesstrinn rapporteres også. PAS 2050 er standarden som brukes for beregning av produktets karbonavtrykk (PCF).

Hoveddelen av dataene som er brukt er fra 2020. Datainnsamlingen ble gjort mellom mars og november 2021 og har blitt supplert da modellen er bygget opp fram til april 2022. Sertifiseringen ble gjort mai-juli 2022.

Sertifiseringen er gyldig for to år, noe som betyr at beregningen må fornyes i løpet av 2024 (2023 data som grunnlag).

Beregningene inkluderer den såkalte LUC-faktoren som betyr at klimabelastningen fra bruksendringen av areal etter for eksempel soyaproduksjon er inkludert. Dette er ikke tilfellet i alle tilsvarende beregninger i markedet, og det har vesentlig innvirkning på resultatet.

Livssyklusstadiene inkludert i beregningene er:

• Dyrking av avlinger for fôr, inkludert endring i arealbruk (LUC-faktor)

• Fôrproduksjon

• Foreldrefuglavl

• Klekking

• Oppdrett

• Slakt og foredling

• Emballasje

• Distribusjon

• Detaljhandel og salg

• Bruk. For eksempel elektrisiteten som trengs for å kjøle kjøleskapet til lagring av produkt og til matlaging. I tillegg til gjennomsnitlig matsvinn og kast av emballasje.

Produkter sertifisert for dagligvare. Ønsker du informasjon om produkter sertifisert for storhusholdning, ta kontakt med vårt storhusholdningsteam
Vicky's internship at the Carbon Trust – Beyond LEC

Om Carbon Trust

Carbon Trust er et globalt klimakonsulentselskap drevet av oppdraget om å akselerere overgangen til en dekarbonisert fremtid. Carbon Trust har vært banebrytende for dekarbonisering i mer enn 20 år for bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Carbon Trust er anerkjent for å beregne klimaavtrykk. Det uavhengige selskapet sertifiserer produkter for ulike organisasjoner over hele verden.