Kreftforeningen

Støtte Kreftforeningen

   

Den Stolte Hane har nå signert som partner for Kreftforeningen i 2024. I dag overlever tre av fire kreft. Én av fire gjør det ikke. Kreftforeningen jobber for et liv uten kreft. Den Stolte Hane setter pris på muligheten til å være med å bidra til en sak som påvirker så mange liv.

Jeg er takknemlig for at vi kan bidra til en så viktig sak, sier Fredrik Strømmen, CEO, Den Stolte Hane. Vi har allerede hatt god dialog med Kreftforeningen, og ser at vi er en bra match.

Den Stolte Hane er imponert over den jobben som Kreftforeningen gjør, og den tydelige stemmen som de har. De betyr svært mye ikke bare for dem som er rammet av kreften, men også for de pårørende.

Vi er avhengig av støtte fra så mange som mulig, og de samarbeidene vi har med næringslivet er avgjørende for å få iverksatt alle prosjekter som vi ønsker, sier Bjørn Einar Romøren, spesialrådgiver for næringsliv og aksjoner hos Kreftforeningen. Han vektlegger også viktigheten av at partnere har et bredt fokus på kreft som tema og jobber med å aktivisere ansatte og kunder gjennom hele året.

Dette stemmer godt overens med hva Den Stolte Hane ønsker å bidra med. Strømmen sier at medarbeiderne allerede er engasjert, og at de også ser frem til å kunne være med å bidra.