Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING OG BRUK AV COOKIES

I denne personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan Den Stolte Hane AS, org.nr 980 403 815, (“Den Stolte Hane”, “vi,” “oss” eller “vår”) samler inn, lagrer og bruker personopplysninger om deg når du besøker og bruker tjenester på hjemmesiden vår www.www.denstoltehane.no. Den Stolte Hane er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn.

Hvilke personopplysninger samler vi inn, lagrer og bruker vi?

Vi samler inn personopplysninger når du registrerer en reklamasjon eller søker kontakt med oss. Personopplysninger vil i disse tilfellene være navn, kontaktinformasjon og annen informasjon som du frivillig sender.

Formål, juridisk grunnlag og lagringstid

Vi vil kun bruke dine personopplysninger, basert på rettslig grunnlag, til de formål som nevnt nedenfor. Personopplysninger vil ikke bli brukt til formål som ikke er forenlig med formålene listet opp. Videre vil vi kun bruke dine personlige opplysninger i perioden vist i kolonnen til høyre. Etter dette blir informasjonen slettet.


Formål

Forespørsler, klager og / eller generelle henvendelser. Når du kontakter oss for å sende en klage eller be om kontakt, vil vi behandle dine personlige data (navn, kontaktdetaljer og / eller annen informasjon du gir oss) for å kunne hjelpe deg med din henvendelse,

Juridisk grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å opprettholde gode kunderelasjoner.

Lagringstid

Data vil bli slettet en måned etter at saken er løst.

Vær oppmerksom på at lagringsperiodene over ikke gjelder i det omfang Den Stolte Hane har plikt til å oppbevare dine personlige data (delvis eller helt) under relevant lovgivning (feks Regnskapsloven).

 


 

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Det er kun personer som har behov for å prosessere personopplysninger til de formål nevnt ovenfor som har tilgang til dine personopplysninger.

Vi kan dele dine personopplysninger med andre konsernselskaper. Vi kan ytterligere tillate våre leverandører og underleverandører tilgang til dine personopplysninger når de utfører tjenester på vegne av oss, hovedsaklig for å levere support og vedlikehold av IT systemer, lagringstjenester og markedsføring.

Enhver overføring av data ut av EU/EØS området skjer i overenstemmelse med personvernforordningen. Vår internasjonale overføring av personopplysninger (inkludert overføring til konsernselskaper og leverandører utenfor EU/EØS) skjer i overenstemmelse med EU Kommisjonens standard kontraktsvilkår. Disse standard kontraktsvilkår kan ses her. For overføring til eventuelle leverandører i USA vil mottaker være sertifisert under EU-US personvernbeskyttelse administrert av det Amerikanske handelsdepartements internasjonale handelsadministrasjon (finnes her www.privacyshield.gov).

 

Dine rettigheter

Du har rett til følgende rettigheter ifølge gjeldene regler:

Du har også rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndighetene, som i Norge er Datatilsynet.

 

Cookies

Som en del av å tilby våre brukere skreddersydd informasjon på vår hjemmeside bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å lagre og iblant spore informasjon om deg. Informasjonskapsler er små datafiler som sendes til din nettleser fra en server og lagres på din harddisk som tillater lettere tilgang neste gang samme side besøkes. For eksempel sendes en informasjonskapsel når du oppretter en brukerkonto.

Dersom du ikke ønsker at dine personopplysninger skal lagres av informasjonskapsler kan du konfiguerere nettleseren slik at den informerer deg hver gang en informasjonskapsel mottas. På denne måten kan du selv bestemme hver gang om informasjonskapselen aksepteres eller ikke. Bruk av informasjonskapseler kan i enkelte tilfeller være nødvendig for visse funksjoner, og ved å avvise bruk av informasjonskapsler kan en derfor oppleve redusert funksjonalitet på vår webside. Din nettleser bør inneholde instruksjoner som beskriver hvordan man kontrollerer godkjennelsen av informasjonskapsler.

Vi bruker to typer cookies. Den første lagrer en fil lenge på brukerens datamaskin. Den brukes til funksjoner som forteller brukeren hva som er nytt siden siste beøk på websiden. Den andre typen cookie kalles for en “session cookie” og lagres i brukerens dataminne i den tid brukeren besøker websiden. Disse informasjonskapslene slettes når webleseren stenges.

For formålet å samle statistikk, analysere bruk og skape relevante kanaler bruker vår webside også cookies som genereres av produkter og tjenester fra tredjeparts bruker på websiden, inklusive Google Analytics.

 

Datasikkerhet

Vi iverksetter tilstrekkelig teknisk og organisasjonsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data fra tap og tilgang fra uautoriserte personer. Nødvendige sikkerhetstiltak vi har implementert inkluderer sikkerhetsforbindelser, sporbarhet, gjenoppretting ved datatap og tilgangsbegrensninger. Vi gjennomgår reglemessig vår sikkerhets policy og prosedyrer for å sikre at våre systemer er sikre og beskyttet.

 

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger eller bruk av informasjonskapsler eller ønsker å fremme dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, vennligst kontakt oss på: gdpr@scandistandard.com.

 

Endringer i vilkår

Hvis vi endrer hvordan vi håndterer dine personopplysninger eller hvordan vi bruker informasjonskapsler vil vi oppdatere denne informasjonen og publisere det på denne siden.

 

Fortell dine venner om dette: