Verpehøner – frittgående Levealder: 78 uker
Hybrid: Lohmann og Dekalb Driftsform: Frittgående innendørs
Miljøberikelse: ja (vagler, hakkestein, kråsstein og helt korn) Fôr: Kraftfôr og helt korn
Verpehøner – frittgående ute/inne (frilands) Levealder: 78 uker
Hybrid: Lohmann og Dekalb Driftsform: Frittgående innendørs med tilgang til uteareal
Miljøberikelse innendørs: ja (vagler, hakkestein, kråsstein og helt korn). Fôr: Kraftfôr og grovfôr.
Verpehøner – økologisk ute/inne Levealder: 78 uker
Hybrid: Lohmann og Dekalb Driftsform: Frittgående innendørs med tilgang til uteareal
Miljøberikelse innendørs: ja (vagler, hakkestein, kråsstein og helt korn) Fôr: Økologisk kraftfôr og grovfôr
Bjørnar – stolt eggbonde
Foto: Monica Grabkow – unsplash