Våre verdier

Våre verdier

I den Stolte Hane er vi opptatt av å gjøre gode valg. Gode valg for kloden, dyra og for deg som forbruker. Våre viktigste ressurser er våre medarbeidere og vi ønsker at alt vi gjør skal ta utgangspunkt i våre enkle, men beskrivende verdier. Vi ønsker at våre ansatte skal etterleve å være;

ÅPNE. I åpenhet legger vi både det å være åpen for nye tanker og nye ideer, for endringer og for forbedringer. Vi ønsker å ha en transparent organisasjon med åpen kommunikasjon, liten grad av hierarki og at våre ansatte alltid skal føle støtte.

UTFORDRE. Vi oppfordrer til å utfordre for forbedring både ifht interne prosesser, men også eksterne. Vi skal hele tiden se på nye måter for å vokse vår kategori. Både gjennom produktinnovasjon, kommunikasjon og måten vi har dialog med våre forbrukere.

VISE HANDLEKRAFT. Vi er en liten, men likevel stor bedrift med høye ambisjoner. Vår evne til rask omstilling og til å bruke våre verdier gjør oss handlekraftige. Vi er ikke redde for å gjøre en feil.

Våre verdier bidrar til at vi kan agere raskt og vise handlekraft. Vi skal stå sammen for å nå våre målsetninger og vi skal tørre å ta sjanser. Det er ikke alltid vi vil lykkes, men den som ikke har prøvd vil ikke vite hva potensiale til en ide kan være.

Vi er STOLTE av våre ansatte og stolte av vår bedrift – og håper du som forbruker blir like glad i våre produkter som det vi er.