Kutt matsvinn

Bærekraft Kutt matsvinn

   

Vi bryr oss om å kutte matsvinn, og vi samarbeider med mange aktører som også er engasjert. Den Stolte Hane har signert bransjeavtalen for reduksjon av Matsvinn.   

Ved å signere «kutt matsvinn» er Den Stolte Hane forpliktet til å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff, gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn i hele matkjeden. Formålet med avtalen er også å gi avtalepartnere økt kunnskap om årsaker og omfang til matsvinn, og at ulike aktører skal lære av hverandre. Den Stolte Hane forplikter seg også til å tilrettelegge for at forbruker kan redusere sitt matsvinn.

– Som kokk er jeg vant til å tenke på å utnytte alle ressurser, og dette er noe vi jobber sammen om i Den Stolte Hane. Det handler både om at vi har god vareflyt, best mulig produksjon som utnytter hele dyret, emballasje som ivaretar holdbarhet, forpakninger tilpasset ulike brukersteder, samt at vi motiverer kundene til å være bevisst. Vi har vi et felles mål om å redusere matsvinn, og bærekraftsgruppen har ofte temaet oppe på agendaen. 

ROBERT SKAUGEN

Kokk, Nasjonal kjedesalgsjef for Storhusholdning
Vestfold fugl

Intensjonsavtale

Vi har forpliktet oss til Intensjosnavtalen for å redusere matsvinn

Bruke hele dyret

Vi jobber med å bruke hele dyret, og investere i nye maskiner som kan øke utnyttelsesgraden.

Systematisk arbeid

På anlegg jobber vi systematisk for å redusere matsvinn, og har kun en andel på 0,2% gulvavfall i 2022

Singelfryste enheter

For storhusholdning tilbyr vi singelfryste enheter– så det blir minimalt med matsvinn