Soya i for

Bærekraft Soya i for

Vi ønsker å ha størt mulig norskandel i fôret. Fra naturens side er kyllingen avhengig av et høyt inntak av protein og essensielle aminosyrer. Per i dag har ikke korn som dyrkes i Norge nok av de essensielle aminosyrene, og fôret har derfor soya som proteinkilde. 

De alternativene som er aktuelle i Norge er typisk erter og åkerbønner. Utfordringen i dag er at åkerbønner og erter har et nokså lavt proteininnhold sammenlignet med andre proteinkilder som soyamel og rapsmel. Dessuten har Norge en lav andel dyrkbart areal (3%) , hvor det dyrkes lite åkerbønner og erter. 

– For oss er det viktig å utnytte lokale ressurser, og dette er også våre bønder opptatt av. Vi har en høy norskandel i fôret vårt, men vi trenger også soya. Scandi Standard er medlem av Round Table for Responsible soy, og våre bønder kjøper kun fôr fra møller med sertifisert soya, sier Christin S. Bjønness, Direktør for kvalitet og dyrevelferd.  

Det er flere forbrukere som er skeptiske til soya, og særlig avskoging er et tema som mange forbinder med soya. Norge importerer ca. 0,2 prosent av soyaen som produseres globalt. Den soyaen utgjør omtrent 17 prosent av den bærekraftige soyaproduksjonen (som kun utgjør ca. 2 prosent av verdens produksjon). ​ 

Det er Denofa som importerer soya til Norge og alle soyabønner de bruker er sertifisert gjennom ProTerra /RTRS- standard. Denne sertifiseringen setter krav til menneskerettigheter, biodiversitet, ansvarlige arbeidsbetingelser, forurensing- og avfallshåndtering, gode landbruksmetoder, gode forretningsskikk og overholdelse av lover og regler og non-GMO. ​ 

Soyamel inneholder ca. 46 prosent protein. Med sitt høye proteininnhold komplementerer soya godt det norske kornet, og gir rom for høy andel norsk korn i fôret. ​Den Stolte Hane har også deler av kyllingproduksjonen uten bruk av soya, og dette gjelder for produksjon med kyllinghybriden Ranger Gold.  

– Vi har langsiktige mål om å redusere bruken av soya i fôr, og til 2030 skal vi ha halvert forbruket. I Scandi Standard er det pågående prosjekter for å utvikle fremtidens fôr, og arbeidet foregår også i hele bransjen. Med tanke på selvforsyningen til Norge er det også positivt at dette arbeidet er en prioritet, sier Christin.

Bøndene til Den Stolte Hane kjøper blant annet fôr fra FKRA. – Vi skal bidra til en bærekraftig matproduksjon, og jobber for størst mulig norskandel, sier Keilih Hagen Nyback, Direktør for innkjøp og optimering i FKRA.