Samfunnsansvar

Bærekraft Samfunnsansvar

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til våre omgivelser. Dette betyr både at vi har lokale prosjekter, og langsiktig samarbeid gjennom vår partneravtale med Kreftforeningen.

Sponsing av lokal barneidrett er naturlig for å skape gode fellesarenaer for barn og næringsliv i nærmiljøet. Dette skaper tette bånd mellom ansatte og lokalmiljø, og det gir oss en mulighet til å skape stolthet blant våre ansatte. Den Stolte Hane er hovedsponsor av Varhaug Idrettslag, som er et av de lokale idrettslagene der vi har våre gårder og produksjon. Som hovedsponsor er hovedformålet at idrettslaget skal fortsette sitt positive arbeid med sunne verdier og gode holdninger blant barn og voksne i området.

Som en ansvarlig matprodusent er vi opptatt av Matsvinn, og vi jobber med dette på mange områder. For oss er det viktig at ikke noe mat går til spille, og hvis vi har overskudd donerer vi til Matsentralen i Rogaland.

Les mer om vårt samarbeid med Kreftforeningen.