CSR - Vårt sosiale ansvar

CSR - Vårt sosiale ansvar

Samfunnsansvar

VI VIL BIDRA

I Den Stolte Hane ønsker vi å ta ansvar. Vi ønsker både å bidra i lokalsamfunnene hvor vi er tilstede, som på Jæren hvor vi har produksjon. Samtidig vil vi bidra til områder rammet av sult og katastrofe.

stolt lokal sponsor

Sponsing av lokal barneidrett er naturlig for å skape gode fellesarenaer for barn og næringsliv i nærmiljøet. Dette skaper tette bånd mellom ansatte og lokalmiljø, og det gir oss en mulighet til å å skape stolthet blant våre ansatte. Vi ønsker å være åpne og vise frem hva vi gjør, og samtidig støtte fremtidens generasjoner der helse og sunnhet gjennom godt kosthold og aktivitet ses på som viktige faktorer.

Den Stolte Hane er stolt hovedsponsor av Varhaug Idrettslag.

Varhaug Idrettslag er det lokale idrettslaget der vi har våre gårder og produksjon. Som hovedsponsor er hovedformålet at idrettslaget skal fortsette sitt positive arbeid med sunne verdier og gode holdninger blant barn og voksne i område. Samtidig er idrettshallen et naturlig samlingssted når Den Stolte Hane skal skape gode opplevelser for kunder og samarbeidspartnere, hvor det også er mulig med større møter.

Overskudd til fordel for lokalmiljøet

Den Stolte Hane har signert Matvett og Helse og Klimadepartementets avtale om kutt av matsvinn. Vi donerer alltid overskudd av produksjon til veldedige organisasjoner i vårt lokalmiljø. På denne måten kommer overproduksjon til nytte for de som trenger det mest, og Den Stolte Hane reduserer andelen mat som blir kastet

Stolt potensiell kyllingbonde på besøk i Varhaug Idrettshall, som midlertidig er omgjort til kyllinggård. Kyllingene ble gitt til barnehager i området etterpå.
Stolt hovedsponsor av Varhaug Idrettslag

vårt internasjonale engasjement

I den Stolte Hane er vi opptatt av å gi tilbake. Vi har kunnskap om oppdrett og drift av et selskap som går godt, fordi vi gjør ting på vår måte. Og dette deler vi gjerne, slik at de som har lite kan få nytte både av vår kunnskap om oppdrett og om drift. På denne måten kan vi bidra til å skape en bedre fremtid for flere.

Ved å gi familier kyllinggårder, som vi fysisk bygger sammen med familiemedlemmer – samt gir dem første innsett med kylling – gir vi både innblikk i bygging for en bedre fremtid, men også mulighet ut av total fattigdom. Pengene familiene tjener på salg av kylling brukes til å avle opp nye kyllinger, samt sende familienes barn på skole.

Prosjekt Haiti 2019

I 2019 samarbeidet Den Stolte Hane med Haven for å bygge kyllinggårder på Haiti.

Haven er en irsk non-profitt-organisasjon, som siden 2005 utelukkende har jobbet på Haiti for å bygge sterke, bærekraftige levebrød og samfunn. Organisasjonens mål er å fremme bedre helse, skape sysselsetting, styrke opplæringen og utrydde fattigdom gjennom selvbærbarhet.

Den Stolte Hane og våre søsterbedrifter i Irland og Danmark bidro med penger til å bygge ca 16 kyllinggårder- og vi var fysisk tilstede en uke høsten 2019 for hjelpe lokalbefolkninge med byggingen av 3 av gårdene. Å bygge sammen med lokalbefolkningen var en viktig del av prosjektet, slik at de kan fortsette arbeidet med bygging for selvberging. Det samme med opplæring i drift. På hver gård ble det innsatt kyllinger, og med disse kyllingene, som har en levetid på omlag 6 uker før de selges på de lokale markedene, skal familiene investere i nye kyllinger. Familiene forpliktet seg med detaljerte businessplaner, som blir fulgt opp i flere år

Den politiske agendaen på Haiti er utfordrende. Korrupsjon, vold og stadige statskupp som føle av overnevnte gjør at de fleste vestlige hjelpeorganisasjoner mener det er for farlig å drive virksomhet. I 2020 har Covid-19 gjort hjelpearbeid ytterligende krevende, og det er med stor sorg vi har mottatt informasjon om at Haven av overnevnte årsaker nå har trukket seg ut av Haiti. Et land og en befolkning som absolutt hadde trengt all den hjelpen som finnes. En del av våre innsamlede midler var besluttet å bruke for å gi skolegang til barna vi besøkte i 2019. Da vi ikke har en kanal som sikret at hjelpen kommer frem dit den skulle var vi vært nødt til å gi pengene videre gjennom sikre kanaler. I 2020 har vi derfor støttet skolegang i Malawi gjennom Redd Barna.

Prosjekt haiti 2019

Høsten 2019 reiste fem av våre stolte ansatte til Haiti for å bygge kyllinggårder.

Følg vår videoblogg fra Haiti her

i 2020 støtter vi skolegang i malawi

På grunn av krevende forhold så vår samarbeidspartner, Haven, det ikke mulig å fortsette hjelpearbeid på Haiti. Våre oppsamlede midler, som i april 2020 skulle sendes med formål å gi barna vi møtte skolegang, ble utsatt. Gjennom 2020 har vi jobbet med å finne alternative kanaler og håpet at Haven ville klare å ta opp igjen sitt engasjement, men vi så at dette ikke var mulig.

Vi valgte derfor å gi pengene til et øremerket prosjekt i Malawi, der Redd Barna har et prosjekt for å gi skolegang og bedret læringsutbytte. Dette har vært et svært viktig prosjekt, spesielt i 2020, da utfordringer knyttet til Covid-19 har blitt en tilleggsfaktor for hjelpearbeid.

Hovedmålene med prosjektet:
• Gi 247 000 barn bedre læringsutbytte og god kvalitet på undervisningen
• Gi 4 000 lærere opplæring i barnevennlig pedagogikk og gode undervisningsteknikker
• Sørge for relevant og godt undervisningsmateriell
• Sikre inkludering i skolen
• Bidra til å redusere barneekteskap og tenåringsgraviditeter
• Avskaffe fysisk avstraffelse i skolen
• Øke engasjementet og deltakelsen blant foreldre og i lokalsamfunnet

Vi er glade for at våre innsamlede midler får hjelpe rett til skolegang og forhåpentlig en bedre fremtid for barn i Malawi, og jobber for å finne tilsvarende prosjekt som vi har hatt på Haiti for 2021.