bruk av soya i den stolte hanes kyllingproduksjon

I Den Stolte Hane bruker vi utelukkende sertifisert og ikke genmodifisert soya.

At soyaen er sertifisert betyr at den kun dyrkes på områder som ikke er avskoget etter 2008, og som heller ikke er i de dyrbare våtsumpområdene i Brasil.

I tillegg dokumenterer sertifiseringen at sosiale og økonomiske standarder er etterlevd.

Årsaken til at man benytter soya i kyllingproduksjon er soyaens høye proteinandel. Fra naturens side er kyllingens viktigste kilde til protein insekter. Eksiterende EU regelverk hindrer bruk av insekter som kilde til protein, vi mener at dette gjør at vi går glipp av å bruke viktige ressurser og jobber for å oppheve dette forbudet.

HVORFOR KUTTER MAN IKKE BARE UT SOYA?

Erstatter vi soya med raps, erter eller bønder vil vi beslaglegge 5-6 ganger jordbruksarealet som trengs for samme proteinbase fra soya. Et skifte til disse kildene vil både kunne medføre mindre produksjon av viktige råvarer til humant forbruk, men også mangedoble transportbehovet av råvarene.

I tillegg til vårt arbeide for å kunne omfatte insekter i kyllingens fôr, jobber vi med våre fôrmøller for å ta frem gode, norske (vegetabilske) proteinkilder som ikke går på bekostning av matkorndyrking. Vi målsetter å erstatte hoveddelen av soyaen i alt vårt fôr innen 2025.

I vår serie, Gårdsklekket, er fôret uten soya.

Les mer om Gårdsklekket her