bruk av soya i den stolte hanes kyllingproduksjon

I Den Stolte Hane bruker vi utelukkende sertifisert og ikke genmodifisert soya.

At soyaen er sertifisert betyr at den dyrkes kun på områder som ikke er avskoget etter 2008, og som heller ikke er i de dyrbare våtsumpområdene i Brasil.

I tillegg dokumenterer sertifiseringen sosiale og økonomiske standarder.

Årsaken til at man benytter soya i kyllingproduksjon er soyaens høye proteinandel. Fra naturens side er kyllingens viktigste kilde til protein insekter. Et EU reglement hindrer bruk av insekter som kilde til protein. Dette forbudet arbeider vi for å få opphevet.

HVORFOR KUTTER MAN IKKE BARE UT SOYA?

Erstatter vi soya med raps, erter eller bønder vil vi beslaglegge 5-6 ganger jordbruksarealet som trengs for samme proteinbase fra soya. Et skifte til disse kildene vil både kunne medføre mindre produksjon av viktige råvarer til humant forbruk, men også mangedoble transportbehovet av råvarene.

I tillegg til vårt press for å endre lovverket til å kunne omfatte insekter i kyllingens fôr, jobber vi med våre fôrmøller for å ta frem gode, norske (vegetabilske) proteinkilder som ikke går på bekosning av matkorndyrking. Vi målsetter å erstatte hoveddelen av soyaen i alt vårt fôr innen 2025.

I vår serie, Gårdsklekket, reduserer vi bruken av soya med 50% og erstatter andelen med protein fra blant annet åkerbønner

Les mer om Gårdsklekket her