Klimamerke

Den Stolte Hane har det siste året jobbet sammen med våre søsterbedrifter i Sverige, Irland, Danmark og Finland for å få klimasertifisering av vår verdikjede.

Målsetningen er å utvikle et klimamerke som skal gjøre det enklere for forbruker å ta klimavennlige valg

SAMARBEID I NORGE

Samtidig deltar vi også i et samarbeid med en rekke aktører innenfor norsk næringsliv med samme målsetning. Å lage et system og et klimamerke på tvers av verdikjeder, som ulike selskaper kan benytte seg av.

Klimamerket er planlagt fremlagt på Arendalsuka 2020.